Návšteva detí z 2.ročníka Základnej školy Pieninská
Druháci prišli navštíviť našich predškolákov s veselým hudobným programom. Ďakujeme

<< Návrat na 2022-2023


(3 z 5)

<< Návrat na 2022-2023


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.