Školský rok 2015/2016

<< Návrat


Besiedka (16.6.2016)


Dňa 16.júna o 16-tej hodine sa 22 predškolákov rozlúčilo s materskou školou „a na jeseň, keď budú padať gaštany pôjdu do školy a budú vzdelaní“. Pre spomienku im pani riaditeľka o...
viac tu

Divadlo „Pod Pasažou“


Príbeh veselých valachov výnimočného vzrastu. Dej sa deje na salaši. Tam stretnú medveďa, objavia nočné víly, zamilujú si Olinku, pohľadajú kukučku, vystrúhajú hniezdo, svetluška ...
viac tu

Divadielko (8.6.2016)


MDD oslávili deti našej MŠ zábavou, hrami, súťažením a kúzlami Motovidla a Šikovidla. Herci „Divadla pod balkónom“ zabávali deti celé dopoludnie. Veselé úsmevy detí zodpovedali ich...
viac tu

Futbal (3.6.2016)


Dňa 3. 6. 2016 sa niektoré deti 1., 2. a 4. triedy zúčastnili futbalového turnaju Generali Jupie Cup 2016. Deti odohrali 4 zápasy, v ktorých predviedli svoju futbalovú zručnosť. Potešení...
viac tu

Plavecký výcvik


Pre veľký záujem absolvovali deti 2. a 3. Triedy plavecký výcvik na Fugerovom dvore. Trénerky si deti rozdelili do troch skupín a počas celého týždňa sa im plne venovali. Za svoje snaže...
viac tu

Zveropark (27.5.2016)


Celodenný výlet s rodičmi do Zveroparku splnil svoj účel. Deti si pozreli zvieratká, oboznámili sa s ich pôvodom a spôsobom života. Okolo obeda sme si dopriali opekačku a obed čo nachysta...
viac tu

Dupkajú nožičky, dupkajú


Dievčatá 4. triedy reprezentovali našu MŠ na akcii „Dupkajú nožičky, dupkajú“. Po folklórnych tanečných a speváckych výkonoch iných detí z MŠ a okolia boli naše dievčatá zlatým...
viac tu

Ekopredškoláčik (20.5.2016)


Zúčastnili sme sa 5. Ročníka enviromentálnych aktivít detí materských škôl EKOPREDŠKOLÁČIK . Prostredníctvom zaujímavých aktivít z prírodnín a v peknom prírodnom prostredí MŠ pro...
viac tu

Slávnosť pre mamičky (9.5.2016)


V knižnici na Karpatskej ul.3 uskutočnila malá slávnosť pre mamičky. Kultúrny program pripravili SUŠ Lavuta, MŠ Karpatská. Hosťami boli Emília Figuliová, Veronika Bodnáriková, Evka Beš...
viac tu

Sokoliari (21.4.2016)


Čo môže byť viac zaujímavé a pútavé pre deti našej MŠ ako návšteva „Sokoliarov kráľa Svätopluka“. Dobovo oblečení sokoliari predstavili a ukázali dravce žijúce u nás ale aj na...
viac tu

Enviro (12.4.2016)


Dňa 12.apríla počas pobytu von nás navštívili „lesní pedagógovia“, ktorí hravou formou deťom priblížili život zvierat v prírode i vo vode. Enviro hry boli rozdelené do štyroch stan...
viac tu

Predškoláčik (6.4.2016)


Dňa 6.4.2016 sa naša predškoláčka & Adrianka Pšenková zúčastnila „ Prehliadky detí v prednese poézie a prózy – predškoláčik „ Za prednes „Pyšná labuť“ získala veľký potl...
viac tu

Divadieľko (22.3.2016)


Dňa 22.3.2016 sme v dopoludňajších hodinách s predškolákmi navštívili Divadlo pod balkónom – Harry Teater. Tradičná marionetová rozprávka o tom ako Gašparko prešiel cez rozum čerto...
viac tu

Tvorivé dielne (16.3.2016)


V popoludňajších hodinách sme si s rodičmi a detičkami z 5.triedy zorganizovali veľkonočné tvorivé dielne. Pre detičky boli prichystané stoly s rôznymi výtvormi, ktoré spoločne s rodi...
viac tu

NAPAN (15.3.2016)


Dňa 15.3.2016 nás navštívila Ing. Jana Kološtová z Národného parku Nízke Tatry (NAPAN) a deťom pripravila pútavý interaktívny projekt o niektorých zvieratkách, ktoré žijú v tomto par...
viac tu

Marec - Mesiac knihy


Dňa 1. marca 2016 deti 4. a 5. triedy našej MŠ navštívili verejnú Knižnicu Mikuláša Kováča. Deti si pozreli detskú literatúru, vymaľovali si omaľovačky a pozreli si pútavý projekt o ...
viac tu

Karneval (27.01.2016)


Kto urobí lepšiu fašiangovskú zábavu a poteší deti ako šašovia, ktorí predviedli deťom rôzne kúzla, očarili ich farebným svetlom a dopriali im chytať bubliny po celej triede. Radosť b...
viac tu

Lyžovačka (18.01.2016 do 22.01.2016)


Naša MŠ sa zúčastnila lyžiarskeho výcviku od 18.01.2016 do 22.01.2016 v Lyžiarskej škole Lyžiarik pod večdením pani Mgr. Dany Chebeňovej. Tento rok sa na výcviku zúčastnilo 21 deti naš...
viac tu

Súťaž „Vesmír očami detí“


Predškoláci pod vedením učiteľky svoje predstavy o Vesmíre namaľovali a bolo sa na čo pozerať! Výkresy boli zaslané na Mestskú hvezdáreň a určite Nelka, Maťko , Aďka a Nellka mali ra...
viac tu

Knižnica


Návšteva knižnice spríjemnila deťom predpoludnie. Oboznámili sa spriestorom knižnice, knihami , ale aj s peknými rozprávkami....
viac tu

Mikuláš


Prvého decembra boli deti prekvapené, že v triedach už ráno svietili vianočné stromčeky. Nedočkavo čakali na príchod Mikuláša, ktorý im okrem balíčkov sladkostí venoval aj peknú báb...
viac tu

Bystrický slávik (Predškoláčik) 11.11.2015


Dňa 11.11.2015 sa aj naša MŠ zúčastnila speváckej súťaže „Bystrický slávik“, na ktorej nás reprezentovala Dominika Olašáková. V príjemnej atmosfére ZVŠ sa rozliehal krásny spev ...
viac tu

Úprava dvora


V októbri prebiehajú na našom školskom dvore nemalé rekonštrukcie: obnova „chodníka zdravia“, nové pníky, poľgulatina a piesok, vymaľované vodné brodisko a lavičky pri ňom. Natretie...
viac tu

Viktor (6.11.2015)


Dňa 6.11.2015 do našej škôlky zavítal hudobno zábavný program Viktor. Program pre deti bol zaujímavý a sprevádzaný spevom a gitarou. Deti do programu boli aktívne zapojené tancom a spevo...
viac tu

Jesenné slávnosti (27.10.2015)


Ako každú jeseň i dňa 27.10. nás pozvala ZŠ Sitnianska v spolupráci s Občianskym výborom stará Sasova na tvorivé dielne zamerané na tému JESEŇ. Zúčastnilo sa 14 detí, ktoré spolu s ...
viac tu

Galéria (26.10.2015)


Dňa 26. 10. deti 4. triedy navštívili Galériu na námestí SNP. Podnet k tejto vydarenej akcii a aj doprovod v spolupráci s učiteľkou zabezpečila Sojánková mamička. Deti mali možnosť oboz...
viac tu

Sokoliar (21.10.2015)


21. októbra 2015 sa predviedli deťom sokoliari so svojimi dravými vtákmi. Ukázali ako takýto dravci lovia, ako reagujú na hlas svojho sokoliara. Bola to veľmi zaujímavá prezentácia a de...
viac tu

Plavecký výcvik


Osem predškolákov sa zúčastnilo v dňoch od 12.10.2015 plaveckého výcviku na Fugerovom dvore. Traja inštruktori zadelili deti podľa telesnej spôsobilosti do družstiev. Každý výcvik začí...
viac tu

<< Návrat


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.