Kalendár školských akcií na školský rok 2022/2023

September:
• Plavecký výcvik
• Tenisová akadémia

Október:
• Besiedky Úcta k starším
• Jesenné vychádzky
• Ako žijú včielky – exkurzia na Bánoši

November:
• Zdravo žiť
• Divadelné predstavenia

December:
• Vítame Mikuláša
• Vianočné programy

Január:
• Lyžiarsky výcvik
• Zimné turistické vychádzky

Február:
• Karneval, Kozmo - preventívny program 
• Dopravná výchova – spolupráca s políciou
• Spolupráca so Základnými školami

Marec:
• Knižnica
• Marec mesiac knihy
• Spolupráca s ochranármi
• Exkurzia
• Dupkajú nožičky dupkajú- prezentácia hudobno – tanečných vystúpení

Apríl:
• NAPANT
• Veľkonočné dielne, Recyklo hry
• Eko predškoláčik
• Divadelné predstavenia

Máj:
• Exkurzia Hasiči
• Ukážka mestskej polície, záchranný systém
• Sokoliari
• Deň Matiek- besiedky
• Exkurzie a podujatia podľa plánu a ponuky
• Návšteva knižnice

Jún:
• MDD, Júniáles
• Deň Rodiny -športové popoludnie s rodinou
• Olympiáda materských škôl na Štiavničkách
• Výlety podľa plánu práce