Občianské združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská

Občianské združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská je neziskové občianské združenie, ktorého cieľom je vytváranie a zabezpečovanie podmienok pre rozvoj detí - vzdelávanie, športová a umelecká činnosť, životospráva, činnosti cielené na integráciu rodičov do života detí v školskom zariadení ako aj vo voľnom čase. OZ Srdiečko sa podieľa na aktivitách (súťaže, besedy, spoločenské podujatia, vystúpenia, výlety, cvičenia). 

Členovia rady OZ : Mgr. Alena Oravcová, 

Získané finančné prostriedky z 2% a členského príspevku rodičov boli využité na učebné pomôcky, hračky, čiastočné zariadenie, vybavenie dvora, telocvičňa a náradie.