Občianské združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská

Ďakujeme, že nám aj tento rok prispejete 2% z daní. Tlačivo si môžete stiahnuť >> tu <<


Viera Moštenická - štatutár
Mgr. Alena Oravcová
Jana Ďurdinová
Mgr. Danica Slancová
Lucia Jánošíková

Rodičia, ktorí majú záujem, môžu prispieť 2 % dane na Občianské združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská, ktorého zriaďovateľom je MŠ Karpatská. Poukázané finančné prostriedky budú použité na zakúpenie učebných pomôcok a výchovno-vzdelávací proces. Ďakujeme