Milí rodičia všetky zoznamy a rozdelenie detí na triedy budú vyvesené dňa 28.8 od 13hod. do 16hod. na dverách Pavilónu C (telocvičňa). 

 

 

Dňa 27.06.2023 si môžete milí rodičia prísť pre rozhodnutia do kancelárie pani riaditeľky medzi 8.00h do 16.00h.

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA KARPATSKÁ 3 BANSKÁ BYSTRICA
 

ZÁPIS
 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023 - 2024 
 

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že dňa 03.05.2023 bude prebiehať zápis detí na školský rok 2023/2024 v čase od 8,30h do 12,00h a od 13,00h do 16,30h v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Dokument k zápisu na stiahnutie pod oznamom. 

Dokument: písomne vyhlásenie k zapisu 

 


2%

Občianske združenie Srdiečko pri Materskej škole Karpatská 3
Prispejte nám príspevkom 2 % z dane z príjmov, ktoré využijeme na skrášlenie prostredia Vašich detí.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na nástenkách, alebo vytlačiť zo stránky ( tento rok sú nové tlačivá) súčasťou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.
Vyhlásenie môžete odovzdať v MŠ do 26.04.2023, ktoré sa následne odovzdá na DÚ. Vyhlásenie môžete podať aj samostatne.
Tlačivo nájdete v Dokumentoch alebo rovno tu.
Ďakujeme. IČO: 45020426
Právna norma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská
Ulica Karpatská 3
974 11 Banská Bystrica