Prišli fotky od fotografa. Vyzdvihnúť si ich môžete pri svojich pani učiteľkách.  
 


Letné prázdniny 2024

Prevádzka školy počas letných prázdnin je od 1.07. do 31.7.2024. žiadame rodičov, aby záväzne nahlásili svoje dieťa podľa týždňov. Náhradná materská škola je len v nevyhnutných prípadoch na základe žiadosti rodiča a to maximálne na 2 týždne. Deti, ktoré nebudú navštevovať materskú školu ani v mesiaci júl a platia školné vypíšu žiadosť o odpustení poplatku a prostredníctvom riaditeľky MŠ bude odovzdaná v podateľni mestského úradu.

 

Záväzné nahlásenie je do 11 mája 2024

 

 

 

Deň otvorených dverí v našej MŠ je 23.04.2024 od 15,00 hod do 16,00 hod v A pavilóne triede na prízemí.


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dani z príjmov FO 2% máte na stiahnutie v sekcii DOKUMENTY. 

Občianske združenie Srdiečko pri Materskej škole Karpatská 3
Prispejte nám príspevkom 2 % z dane z príjmov, ktoré využijeme na skrášlenie prostredia Vašich detí.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na nástenkách, alebo vytlačiť zo stránky ( tento rok sú nové tlačivá) súčasťou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.
Vyhlásenie môžete odovzdať v MŠ do 22.04.2024, ktoré sa následne odovzdá na DÚ. Vyhlásenie môžete podať aj samostatne.
Tlačivo nájdete v Dokumentoch alebo rovno tu.
Ďakujeme. IČO: 45020426
Právna norma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Srdiečko pri MŠ Karpatská
Ulica Karpatská 3
974 11 Banská Bystrica