Prevádzka MŠ
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 17:00 hod.

Pavilón A

Od 06:30 do 16:30 hod.
Od 16:30 do 17:00 hod. prevádzka v B – pavilóne

Pavilón B

Od 06:30 do 17:00 hod.

Pavilón C

Od 06:30 do 16:30 hod.
Od 16:30 do 17:00 hod. prevádzka v B – pavilóne
Rada školy
JUDR. Vladimír Šalamún - rodič - predseda rady školy
Viera Moštenická - pedag. zamestnanec - podpredseda rady školy

Martina Čunderlíková - rodič - člen
PhDr. Alena Daňková, PhD. - rodič - člen
Dana Rajnohová - nepedag. zamest. - člen
PaedDr. Eva Daridová - člen - zástupca za ZŠ
Mgr. Vladimír Pirošík - člen - zástupca Mesta
Pedagogický zbor
Riaditeľka MŠ: Mgr. Alena Oravcová
Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Soňa Dovičovičová

Pedagogické zamestnankyne:

PhDr. Darina Lihocká
Oľga Frátriková
Katarína Homolová
PhDr. Darina Lihocká
Martina Lacová
Marta Ščehovičová
Mgr. Miroslava Chramcová
Emília Topercerová
Silvia Patrášová
Mgr. Dominika Malachová