Prevádzka MŠ

Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 17:00 hod.

V školskom roku 2023/2024 bude prevádzka zabezpečená nasledovne:
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 17:00 hod.

Pavilón A (Žltý)

Od 06:30 do 16:30 hod.
Od 16:30 do 17:00 hod. prevádzka v B – pavilóne

Pavilón B (Zelený)

Od 06:30 do 17:00 hod.

Pavilón C (Oranžový)

Od 06:30 do 16:30 hod.
Od 16:30 do 17:00 hod. prevádzka v B – pavilóne

Usporiadanie denných činností

06:30 - 08:00 -otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí
08:00 - 08:45 -hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
08:45 - 09:45 -hygiena, desiata, vzdelávacie aktivity
09:45 - 11:15 -hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:15 - 12:15 -hygiena, príprava na obed, obed
12:15 - 14:30 -hygiena, popoludňajší odpočinok
14:30 - 15:00 -hygiena, olovrant
14:30 - 17:00 -hry, činnosti podľa výberu detí (v prípade priaznivého počasia na školskom dvore), odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ

Deti ráno prijímame do 8:00 hod. Prosíme, aby ste dodržiavali čas príchodu do MŠ.

Rada školy Jaroslav Sarvaský - rodič - predseda rady školy
Mgr. Miroslava Chramcová - pedagogický pracovník
Mgr. Michala Marcineková - rodič - člen
Viera Hruškova - nepedag. zamest. - člen
PaedDr. Eva Daridová - člen - zástupca za ZŠ
Ing. Lukáš Berec - člen - zástupca Mesta

Pedagogický zbor

Riaditeľka MŠ: Mgr. Alena Oravcová
Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Soňa Dovičovičová

Pedagogické zamestnankyne:

Mgr. Alena Klačanová
Mgr. Jana Siklienková
Mgr. Mária Tišliarová
Marta Ščehovičová
Bc.Marta Dobrotová
Andrea Kusalová
Katarína Homolová
Mgr. Miroslava Chramcová
Silvia Patrášová
Mgr. Dominika Malachová