Prevádzka MŠ
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:00 do 17:00 hod.

V čase pandémie Covid 19 bude prevádzka od 06.30 h. do 16.30 h. Po ukončení opatrení súvisiacou s pandémiou Covid 19 bude prevádzka MŠ od 06.00 h. do 17.00 h.
V školskom roku 2020/2021 bude prevádzka zabezpečená nasledovne:
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 17:00 hod.

Pavilón A (Žltý)

Od 06:30 do 16:30 hod.
Od 16:30 do 17:00 hod. prevádzka v B – pavilóne
prízemie pani učiteľky : Katarína Homolová, Silvia Patrášová
poschodie pani učiteľky: Mgr. Alena Oravcová, Viera Moštenická

Pavilón B (Zelený)

Od 06:30 do 17:00 hod.
prízemie pani učiteľky: Soňa Dovičovičová, Martina Lacová
poschodie: pani učiteľky: Marta Ščehovičová, PhDr. Darina Lihocká

Pavilón C (Oranžový)

Od 06:30 do 16:30 hod.
Od 16:30 do 17:00 hod. prevádzka v B – pavilóne
prízemie pani učiteľky: Mgr. Dominika Malachová, Mgr. Miroslava Chramcová
poschodie: pani učiteľky: Oľga Frátriková, Emília Topercerová
Usporiadanie denných činností
06:00 - 08:00 -otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí
08:00 - 08:45 -hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
08:45 - 09:45 -hygiena, desiata, vzdelávacie aktivity
09:45 - 11:15 -hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11:15 - 12:15 -hygiena, príprava na obed, obed
12:15 - 14:30 -hygiena, popoludňajší odpočinok
14:30 - 15:00 -hygiena, olovrant
14:30 - 17:00 -hry, činnosti podľa výberu detí (v prípade priaznivého počasia na školskom dvore), odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ

Deti ráno prijímame do 8, 00 hod. Prosíme, aby ste dodržiavali čas príchodu do MŠ.
Rada školy
JUDR. Vladimír Šalamún - rodič - predseda rady školy
Viera Moštenická - pedag. zamestnanec - podpredseda rady školy

Martina Čunderlíková - rodič - člen
PhDr. Alena Daňková, PhD. - rodič - člen
Dana Rajnohová - nepedag. zamest. - člen
PaedDr. Eva Daridová - člen - zástupca za ZŠ
Mgr. Vladimír Pirošík - člen - zástupca Mesta
Pedagogický zbor
Riaditeľka MŠ: Mgr. Alena Oravcová
Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Soňa Dovičovičová

Pedagogické zamestnankyne:

PhDr. Darina Lihocká
Oľga Frátriková
Katarína Homolová
PhDr. Darina Lihocká
Martina Lacová
Marta Ščehovičová
Mgr. Miroslava Chramcová
Emília Topercerová
Silvia Patrášová
Mgr. Dominika Malachová