Prevádzka MŠ
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 17:00 hod.
V čase od od 16:30 do 17:00 hod. sa všetky deti schádzajú v Pavilóne B.
Zmena prevádzky MŠ Karpatská platná od 1.9.2018.
Prevádzka MŠ je od 6:30 hod do 17:00 hod.
V čase od 6:30 hod do 16:30 hod budú otvorené všetky pavilóny A, B, C.
Od 16:30 do 17:00 hod bude prevádzka v pavilóne B - triede na prízemí.

Pavilón A

Od 06:30 do 07:00 hod. a od 16,00 do 16:30 hod. sa deti schádzajú v dolnej triede.
Od 16:30 do 17:00 hod. prevádzka v B – pavilóne trieda na prízemí
Trieda na prízemí:, Viera Moštenická, Emília Topercerová
Trieda na poschodí: Mgr. Miroslava Chramcová, Katarína Homolová

Pavilón B

Od 06:30 do 07:00 hod. a od 16:00 do 17:00 hod. sa deti schádzajú v triede na prízemí.
Trieda na prízemí: Soňa Dovičovičová, Martina Lacová
Trieda na prízemí: (spáleň): PhDr. Darina Lihocká, Oľga Frátriková
Trieda a poschodí: Mgr. Alena Oravcová, Marta Ščehovičová

Pavilón C

Rekonštrukcia
Rada školy
JUDR. Vladimír Šalamún - rodič - predseda rady školy
Soňa Dovičovičová - pedag. zamestnanec - podpredseda rady školy

Martina Čunderlíková - rodič - člen
PhDr. Alena Daňková, PhD. - rodič - člen
Dana Rajnohová - nepedag. zamest. - člen
PaedDr. Eva Daridová - člen - zástupca za ZŠ
Mgr. Vladimír Pirošík - člen - zástupca Mesta
Pedagogický zbor
Riaditeľka MŠ: Mgr. Alena Oravcová
Zástupkyňa riaditeľky MŠ: PhDr. Darina Lihocká

Pedagogické zamestnankyne:

Soňa Dovičovičová
Oľga Frátriková
Katarína Homolová
PhDr. Darina Lihocká
Martina Lacová
Marta Ščehovičová
Mgr. Miroslava Chramcová
Emília Topercerová