Školský rok 2016/2017

<< Návrat


Kúpanie


Všetky deti zo škôlky využili krásne letné počasie a vyšantili sa v brodisku. Samozrejme nechýbala ani promenáda v plavkách. Prajeme deťom a rodičom príjemné prežitie prázdnin!!...
viac tu

Prvosienky (27.6.2017)


V utorok sme si spríjemnili popoludnie s detským folklorným súborom Prvosienky. Sme hrdí, že medzi deťmi vystupovali aj naši škôlkári Kristinka, Alžbetka, a Janko....
viac tu

Deň otcov


OZ „Moja Sásová" v spolupráci s knižnicou Mikuláša Kováča pripravilo popoludnie pre všetkých otcov s bohatým kultúrnym programom, v ktorom vystúpilo aj 10 detí z III. triedy. Prezentov...
viac tu

Besiedka (22.6.2017)


Deti z II. triedy sa rozlúčili pestrým programom so škôlkou. Predviedli krátke ľudové pásmo, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky ... My im želáme šťastné vykročenie do základ...
viac tu

Predškoláci 2 (23.6.2017)


O deň neskôr sa veselým programom rozlúčilo so škôlkou aj 15 detí z I. triedy. Želáme vám kamaráti veľa síl, aby sa vám prvé čiarky vydarili a písmenká boli ako kvietky, aby steich ...
viac tu

Hasiči (23.6.2017)


Naša škôlka sa zúčastnila besiedky s hasičmi z BB. Ujovia hasiči deťom vysvetlili a poukazovali rôzne časti výbavy hasičov, rozprávali o dôležitosti práce hasiča a dovolili deťom, ab...
viac tu

Polícia (20.6.2017)


Našu MŠ poctili návštevou páni policajti a psovod s dvoma psíkmi. Ukázal deťom metódy výcviku a poslušnosť psov. Deti zaujala policajná motorka, na ktorú pán Jánošík postupne posadil...
viac tu

Olympiáda (14.6.2017)


Na Štiavničkách sa konala športová olympiáda detí MŠ. Lenka, Miško , Lukáško a Dominik z II. triedy sa jej zúčastnili. Súťažili sme v behu na 20m, v hode loptičkou, skoku do diaľky a...
viac tu

Angličtina (8.6.2017)


Dňa 8.júna 2017 sme mali predškolácku besiedku z anglického jazyka. Deti boli veľmi šikovné, spievali pesničky, recitovali básničky. Veríme, že sa im bude v škole ako budúcim školákom...
viac tu

Futbal (8.6.2017)


Deti I. a II. triedy zúčastnili turnaja Generali Duple Cup 2017, ktorého organizátorom je Jupi FŠM Hanušiaka B.Bystrica, Mesto B. Bystrica, Generali a.s. Súťažili medzi sebou tri mužstvá...
viac tu

Deň detí (5.6.2017)


Našu škôlku navštívili kamaráti včielka Boba a trúdik Harry. Zabavili nás veselými pesničkami, súťažami a nakoniec aj diskotékou s bublinkami....
viac tu

Výtvarná súťaž


Hanka Francistiová z II. triedy bola ocenená v XVIII. Medzinárodnej prehliadke výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky 2017 za svoju výtvarnú prácu „Moja mil...
viac tu

EKOPREDŠKOLÁČIK (30.5.2017)


Deti I. triedy a to Lukáško Jánošík a Ninka Nováková sa zúčastnili environmentálnej súťaže "EKOPREDŠKOLÁČIK". Deti mali možnosť precvičiť si jemnú motoriku – navliekali stuhy n...
viac tu

Výlet


Malí turisti spoznávajú okolie Banskej Bystrici. V jeden pekný slnečný deň sa deti z V. triedy vybrali na turistickú vychádzku spoznávať prírodné krásy nad našim mestom. Ukázali si U...
viac tu

Habakuky (26.5.2017)


Deti I. a II. triedy navštívili HABAKUKY na Donovaloch. Po príchode nás už z diaľky vítalo obrovské dračie vajce. Deti si so záujmom obhliadli netradičné drevené domčeky, ktoré boli zd...
viac tu

Besiedka


Pri príležitosti sviatku mamičiek vystúpili s programom deti v svojich triedach, ale aj v knižnici a potešili srdiečka všetkých mamičiek, starých mám a prítomných žien....
viac tu

Sadenie stromčekov (22.5.2017)


V našej MŠ sa uskutočnilo zaujímavé podujatie z oblasti environmentálnej výchovy v rámci dlhodobej spolupráce našej MŠ a Lesov SR. Pracovníčky štátneho podniku v Banskej Bystrici pripra...
viac tu

Letecká záchrana (20.4.2017)


Deti I. a II. triedy zúčastnili exkurzie „Leteckého záchranného systému Roosveltovej nemocnice. So záujmom si prezreli priestory vo vrtuľníku a zvedavými otázkami prekvapili záchranáro...
viac tu

Divadielko Pod balkónom (11.4.2017)


Našu škôlku navštívilo divadielko Pod balkónom s rozprávkou o Jankovi Hraškovi. Divadielko detičky veľmi potešilo aj svojimi vtipnými scénkami. Herci nás obohatili pútavými zážitkami...
viac tu

Návštevy


Hej hola, škola už volá! 28.3.2017 predškoláci navštívili ZŠ Sitniansku a 29.3.2017 ZŠ Pieninskú, kde sa oboznamovali s prostredím budúcich prvákov. Návšteva na ZŠ Sitnianska sa niesla...
viac tu

Záchranári (22.3.)


Dňa 22. marca 2017 navštívili našu MŠ členovia Záchrannej zdravotnej asistenčnej služby v Banskej Bystrici. Predškolákom názorne predviedli poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch, autone...
viac tu

Darčeky (17.3.)


Už je to rok, ako som s predškolákmi pripravovala darčeky pre novo prijaté deti do MŠ. A už mi oni pomáhajú a radia ako ozdobiť medvedíkov pre budúcich škôlkarov....
viac tu

Ranné cviky (16.3.)


Jarné slniečko prebudilo naše „chrobáčiky", ktoré si hľadajú v lese priateľov. Musia prejsť lesom, tunelom a aj lavičkou ponad potok. Deti- „chrobáčiky" to zvládli bez problémov. ...
viac tu

Predškoláčik (15.3.)


Dňa 15.3.2017 sa Tomáško Pálka z II. triedy našej MŠ zúčastnil prehliadky tvorivosti detí MŠ „PREDŠKOLÁČIK", v prednese poézie a prózy v ZVŠ J.Cikkera v Banskej Bystrici. Na úvod s...
viac tu

Karneval (16.2.)


Vo štvrtok 16.2. do tried našej MŠ miesto detí prichádzali rozprávkové bytosti - zvieratká, roboti , rytieri, šašovia.... Veselé dopoludnie s Harym a jeho kamarátkou si deti užili. Zába...
viac tu

Knižnica (7.2.)


Teta knihovníčka pripravila deťom krásne dopoludnie plné rozprávok a hádaniek. Deti priraďovali rozprávkové bytosti do deja rozprávok ku komu patria: Janko a Marienka, vlk a kozliatka! Za ...
viac tu

Lyžiarsky výcvik


Všade dobre – na lyžiarskom najlepšie ... zhodlo sa jednohlasne 20 detí z troch tried hneď v prvý deň lyžiarskeho výcviku v Selciach - Čachovo. Deti boli rozdelené do skupín podľa úro...
viac tu

Vianočná besiedka 5 tr. (19.5.2016)


Prišli sme vám zaspievať, šťastia, zdravia vinšovať: – Nech sa vám vždy dobre darí a nech vás obídu čary na tieto radostné sviatky vinšujem vám život sladký – takto privítali d...
viac tu

Vianočná besiedka (9.12.2016)


Piatok sa niesol vo sviatočnej nálade. V skrinkách mali deti pripravené sviatočné oblečenie a rodičia doniesli rôzne dobroty. O 4-tej poobede za sprievodu vianočných kolied a príhovoru pan...
viac tu

Mikuláš (2.12.2016)


V piatok 2.decembra dopoludnia našim deťom spríjemnili divadelníci s poučnou zimnou rozprávkou o lakomom obuvníkovi a chudobnom dievčatku. Čas vianočný obmäkčí každé tvrdé srdce, ľud...
viac tu

Slávik (16.11.2016)


V Základnej umeleckej škole sa uskutočnil ďalší ročník speváckej súťaže "Bystrický slávik". Našu škôlku reprezentoval na súťaži Matúško Pardupa z 1. triedy. Vystúpil ako prvý s...
viac tu

Hudobné divadlo


V piatok dopoludnia nás navštívil „Doremi“, ktorý previedol deti svetom hudby. V známych pesničkách oboznámil deti s hudobnými nástrojmi, na ktorých mali možnosť si zahrať. Najväč...
viac tu

Plavecký kurz


Plavecká škola ASA organizovala v našej MŠ plavecký kurz. Zúčastnilo sa na ňom 16 detí. Pod vedením Mgr. Jany Konopinskej si deti osvojili základy plávania a úspešne ukončili kurz....
viac tu

Sokoliari (14.10.2016)


Počas predpoludňajšieho pobytu na školskom dvore nás navštívili Sokoliari. Deti mali možnosť oboznámiť sa so sovou, orlom, sokolom a inými dravcami. Počas ukážky nalietavania na ruku so...
viac tu

Lesníci (13.10.2016)


V jedno krásne jesenné slnečné dopoludnie sme sa stretli na školskom dvore a netrpezlivo sme čakali návštevu pani Mgr. Anny Sliackej, PhD. zo Štátnych lesov SR. Hrou a spoznávaním stromov ...
viac tu

<< Návrat


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.