Školský rok 2017/2018

<< Návrat


Olympiáda (20.6.2018)


Štadión otriasal spevom olympijskej hymny malých športovcov. Našu MŠ reprezentovali deti z 5. triedy Natálka Mihaliková, Ninka Mášová, Matúško Pavlík, Lukáško Driečný, Natálka Miha...
viac tu

Predškoláci


Rok ubehol ako voda a už sa aj lúčime...Tak spievali deti I. triedy kde 9 predškolákov opustí našu školu a nastúpia do I.ročníka ZŠ. Smutné, že sa lúčime ale s o to väčšou chuťou s...
viac tu

V ďaka policajtom


Vďaka za príjemne strávené dopoludnie s milými policajtmi!!...
viac tu

MDD-zábavne dopoludnie


sa nieslo v znamení námorníkov, pirátov a vodných príšeriek...
viac tu

Dupkajú nožičky (29. 5. 2018)


8 detí z 1. triedy sa zúčastnilo hudobno-tanečnej, už tradičnej súťaže „Dupkajú nožičky" v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. S veľkým úspechom prezentovali tanec na pieseň Hej so...
viac tu

Zveropark (31.5.2018)


8 deti z I. a II. triedy sa zúčastnili exkurzie Zveroparku v Žarnovici. Oboznámili sa so životom rôznych druhov zvierat. Pobyt si spríjemnili športovými aktivitami na detskom ihrisku a na na...
viac tu

Zdravie


V týždni od 16. apríla sa deti z druhej triedy oboznámili so zdravím životným štýlom. Rozlišovali zdravé/nezdravé potraviny a na hostine im pani učiteľka urobila zmrzlinu z ovocia....
viac tu

Dopravná výchova


Piesne a hádanky v podaní pána Čekovského za sprievodu gitary o dopravných značkách a prostriedkoch veľmi potešili a zabavili deti!...
viac tu

Recitácia


Školský úrad v spolupráci s OMEP-om už 20-tý ročník prehliadky detí MŠ „ PREDŠKOLAČIK" v prednese poézie a prózy v ZUŠ Jána Cikkera. Našu MŠ úspešne reprezentoval Matuško Pavl...
viac tu

KNIŽKY


Keď mám peknú knižku v ruke hoci neveľkú, je to ako by som stretla dobrú priateľku. Kadečo mi vyrozpráva čo ja nepoznám, zavedie ma do ďaleka hoci ku hviezdam. Keď mi večer začne s...
viac tu

Karneval (12.2.2018)


Dna 12.2.2018 sme sa zabávali s Dudom a Bubou na karnevale. Deťom tváričky rozžiarili vtipnými scénkami, kúzlami a vtipmi. Pripravili pre nás perfektnú diskotéku s bublinkovou prezentácio...
viac tu

Lyžiarska škola


Detská lyžiarska škola „Lyžiarik" pod vedením Mgr. Chebeňovej zorganizovala aj tento školský rok pre našich predškolákov lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Selce- Čachovo. Zúčastn...
viac tu

Besiedky "Vianoce"


19. decembra sa v III. triede uskutočnila vianočná besiedka pre rodičov a starých rodičov. Aj tento rok si deti pripravili vlastnoručne vyrobené darčeky. Triedou sa niesli koledy, piesne a b...
viac tu

Vianočné akcie


Dna 12.12 sme vystúpili s detičkami na Vianočnom posedení v knižnici so spevom a tancom. Vykúzlili sme úsmevy všetkým divákom. Ďalšia akcia 13.12. sme s deťmi navštívili knižnicu, kde...
viac tu

Mikuláš (1.6.2017)


V piatok prvého decembra bolo v triedach rušno. Deti s veľkým očakávaním a netrpezlivosťou sa zišli v jednej miestnosti na divadelné predstavenie o deduškovi zvonárovi, ktorý stratil kľ...
viac tu

Jeseň


Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si deti z 5-tej triedy dňa 8.11.2017 pripravili pre starších rodičov jesennú besiedku. Potešili ich básničkami a piesňami , ktoré sa prelínali s...
viac tu

Lesy (7.11.2017)


V dopoludňajších hodinách zavítala do našej MŠ p. Kološtová zo Štátnych lesov. Pre predškolákov si pripravila na školskom dvore zaujímavú aktivitu o lesných zvieratkách. Deti pomáha...
viac tu

ZŠ Pieninská (15.11.2017)


Predškoláci z I. a V. triedy s ruksakmi na chrbtoch po prvý krát prekročili prah ZŠ Pieninská. Vo vestibule ich milo privítala pani riaditeľka so žiakmi deviateho ročníka . Našim predško...
viac tu

Bystrický slávik


Náš Matúško Pavlík z 5.triedy nás reprezentoval na Bystrickom Slaviku na ZUS. Spieval pieseň Káva,ktorá sa veľmi páčila. Za svoj výborný výkon dostal tašku plnú užitočných pomôcok...
viac tu

Dni mesta (10.11.2017)


V dopoludňajších hodinách deti z V. triedy našej MŠ na námestí pred radnicou, spoločne s ostatnými MŠ, oslávili veselými pesničkami , tančekmi a hrami. Medzi deti zavítal aj náš špo...
viac tu

Besiedka 2 (26.10.2017)


Do našich okien zaklopal „Október", mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom. Z príležitosti tohto sviatku svojich starých rodičov potešili ich vnúčatá krásnym programom a tiež aj ma...
viac tu

Besiedka 1 (23.10.2017)


Do našich okien zaklopal „Október", mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom. Z príležitosti tohto sviatku svojich starých rodičov potešili ich vnúčatá krásnym programom a tiež aj ma...
viac tu

Keramikár (24.10.2017)


Dňa 24. októbra 2017 zavítal medzi deti z V. triedy keramikár pán Novotňák otecko žiačika Mareka Novotňáka. Oboznámil deti s technikou výroby, čo všetko sa dá z hliny vyrobiť a ukáza...
viac tu

Knižnica (16.10.2017)


V priebehu týždňa navštívili deti II. , III. IV. a V. triedy knižnicu. V zábavno - vzdelávacom dopoludní si deti zopakovali vedomosti o „Jeseni". Deti spolu s pani knihovníčkou poznávali...
viac tu

Plavecká akadémia


Plavecká akadémia ASLA uskutočnila s deťmi našej MŠ plavecký kurz. 21 detí z I. a V. triedy sa každé ráno 25. až 29. septembra tešilo na cestu mikrobusom z MŠ na plaváreň -Fugerov dvo...
viac tu

<< Návrat


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.