Recitačná prehliadka (4.3.2020)
OMEP usporiadal recitačnú prehliadku pre deti predškolského veku. Našu MŠ reprezentovala Vaneska Chlebušová s básňou "Urážka". Za recitáciu okrem potlesku dostala diplom a malú pozornosť.

<< Návrat na 2019-2020


(3 z 3)

<< Návrat na 2019-2020


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.