Verejná knižnica 1. a 5.trieda (29.9. a 30.9.)
Predškoláci sa zúčastnili podujatia organizovaného Verejnou knižnicou v Sásovej na tému Fretka Betka

<< Návrat na 2022-2023


(23 z 23)

<< Návrat na 2022-2023


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.