Plavecký kurz (1. a 5. trieda)
Naši predškoláci sa zúčastnili plaveckého výcviku na Fuggerovom dvore. Sú z nich šikovní plavci.

<< Návrat na 2022-2023


(31 z 32)

<< Návrat na 2022-2023


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.