Ľudová hudba
Naši predškoláci z oboch tried dnes zažili naživo ľudovú hudbu v podaní Ľudovej hudby J. Maka. Ďakujeme za cenne poznatky o hudobných nástrojoch, za skvelú hudbu a za Vašu návštevu.

<< Návrat na 2022-2023


(6 z 20)

<< Návrat na 2022-2023


V prípade, že máte záujem Vy ako rodičia prispieť svojimi fotografiami, zašlite nám ich a budú tu zverejnené.